Doelgroep

Printvriendelijke versieVerstuur via e-mailPDF versie

Kleuters, lagereschoolkinderen en jongeren met moeilijkheden op vlak van:

  • Grove motoriek
  • Fijne motoriek
  • Schrijfmotoriek
  • Visueel-ruimtelijke vaardigheden
  • Specifieke leer- en ontwikkelingsstoornissen

Wij hebben ook aandacht voor specifieke leer- en ontwikkelingsstoornissen (zoals DCD, AD(H)D, ASS, faalangst, CVI, ...) en passen onze therapie hiervoor aan.