Wat is Psychomotoriek?

Printvriendelijke versieVerstuur via e-mailPDF versie

In de psychomotorische therapie worden het lichaam en de bewegingen van het lichaam als aangrijpingspunt genomen om invloed uit te oefenen op het cognitieve, het emotionele en op de motoriek.  Via motoriek proberen we dus zowel de motorische vaardigheden te verbeteren (vb. schrijven) maar proberen we ook een invloed uit te oefenen op de sociaal –emotionele beleving van het kind (vb. zijn zelfvertrouwen verbeteren ) en op de cognitieve ontwikkeling (bv kennis lichaam, ruimte-beleving).